Reklamace

Reklamace/ vrácení zboží

V případě reklamace nás prosím kontaktujte na telefonním čísle +420 739 583 556 nebo e‑mailem: ivo@vineyards.cz, order@vineyards.cz. Reklamované zboží je třeba zaslat na naši adresu: Ohradní 59, 140 00  Praha 4. Po obdržení reklamovaného zboží Vás budeme kontaktovat. Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dnů. O vyřízení reklamace bude kupující informován e-mailem. Lhůta pro vrácení peněz je 7 dnů od ukončení reklamace.

Doporučujeme, aby si zákazník zkontroloval dodávku ihned při převzetí zboží.

Pokud kupující identifikuje poškození zboží až po jeho převzetí, může uplatnit reklamaci do dvou dnů ode dne doručení zboží kurýrní služby.

Pokud zákazník odmítne přijmout poškozené zboží, je s ním sepsán reklamační protokol a další vyřízení reklamace probíhá ve spolupráci s dodavatelem a kurýrní službou. Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dnů.

V případě, že požadujete zrušit objednávku ještě před její expedicí, kontaktujte nás na telefonním čísle +420 739 583 556 nebo e-mailem: ivo@vineyards.cz, order@vineyards.cz.

Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží (u kupní smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; u kupní smlouvy, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží) dle § 1829, odst. 1, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Vracet nelze zboží u něhož to zákon vylučuje nebo např. poruší-li spotřebitel jejich originální obal.

Pokud chce kupující od smlouvy odstoupit, doporučujeme zvolit písemnou formu, například odesláním e-mailu na adresu ivo@vineyards.cz, order@vineyards.cz ve znění: "Chci odstoupit od smlouvy ze dne ..... ,číslo objednávky .... a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu (pokud požadujete vrácení peněz na účet, uveďte číslo účtu). Datum a podpis". Zboží zasílané zpět doporučujeme spotřebiteli zejména dobře zabalit a pojistit. Zboží nelze zaslat na dobírku, takto zaslané zboží nepřijímáme. Kupujícímu budou vráceny vynaložené finanční částky kromě skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží (dopravné a balné i kdyby nebylo účtováno) nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu dojde oznámení o odstoupení od kupní smlouvy a vrácené zboží bude přijato.

Adresa pro zasílání zboží: Ohradní 59, 140 00 Praha 4.

Záruka

Po dodání prodejce neručí za škody způsobené nevhodným skladováním nebo zacházením se zbožím ze strany zákazníka.

Jsou uznány pouze prokazatelné senzorické závady kvality vín, a to při navrácení většiny obsahu láhve. Prodávající skladuje víno v optimálních podmínkách, v klimatizovaném prostoru. Záruční lhůta začíná běžet převzetím věci kupujícím.

Trvanlivost a ročníky vín

Trvanlivost jednotlivých druhů vín je individuální. Optimální doba spotřeby a případná doba archivace závisí na konkrétním druhu vína a rádi Vám v tomto směru poradíme. U nepotravinářských produktů (dárkové kazety, krabice, bedýnky, otvíráky atd.) se záruční doba řídí občanským zákoníkem a je stanovena na 24 měsíců.

Kvalitní víno jako přírodní produkt každým rokem změní ročník, při širokém sortimentu vín může docházet ke změnám rychleji, než se stačí aktualizovat internetová nabídka. Pokud dojde ke změně ročníku v době objednávky, je automaticky dodán ročník následující. V případě, že kupující má zájem pouze o daný ročník, musí toto výrazně označit do poznámky k objednávce.

 

Latest Blog